NATIVA

ENTRADES DE CONCERTS
Menors de 16 anys han d’anar acompanyats de pare, mare o tutor legal
(excepte quan s'indiqui el contrari)

NATIVA a Barcelona
NATIVA a Barcelona

27 de maig 2021 | 20:00h

a SALA WOLF (BARCELONA)

15,00