TRIBADE

ENTRADES DE CONCERTS
Menors de 16 anys han d’anar acompanyats de pare, mare o tutor legal
(excepte quan s'indiqui el contrari)

TRIBADE en Sevilla
TRIBADE en Sevilla

13 de juny 2021 | 20:00h

a Sala Fanatic (SEVILLA)

15,00