ELANE

ENTRADES DE CONCERTS
Menors de 16 anys han d’anar acompanyats de pare, mare o tutor legal
(excepte quan s'indiqui el contrari)