CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA

Els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats del seu pare, mare o tutor legal. O bé, venir acompanyats per un adult major de 18 anys i presentar signat el formulari de consentiment:
FORMULARI TUTOR/A LEGAL | FORMULARI AMB ACOMPANYANT MAJOR DE 18 ANYS