ASSOCIACIÓ LLOBATONS I DAINES DE SANT DALMAI

Per a entrar a lnterior del pavelló , shauran de presentar:
- Certificat de vacunació contra la COVID 19

- Certificat de recuperació de la COVID 19

- Certificat prova diagnòstica COVID 19 negativa