ASSOCIACIÓ LLOBATONS I DAINES DE SANT DALMAI

Per a entrar a linterior del pavelló, shaurà de presentar:
- Certificat de vacunació contra la COVID 19

- Certificat de recuperació de la COVID 19

- Certificat prova diagnòstica COVID 19 negativa