FESTIVAL FLAMES

Els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats del seu pare, mare o tutor legal. 
O bé, venir acompanyats per un adult major de 18 anys 
i presentar signat el formulari de consentiment (FORMULARI).

FESTIVAL FLAMES VALÈNCIA
FESTIVAL FLAMES VALÈNCIA