REIS


L'horari de les visites als domicilis dels reis serà entre les 21.30 i les 00 h de la nit del 5 de gener. Abans de la visita els voluntaris dels Reis casa per casa es posaran en contacte amb vosaltres telefònicament. Les dades facilitades s'incorporaran a un fitxer informàtic propietat de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb la finalitat única de gestionar el programa Reis casa per casa 2022.

Des de l’Ajuntament de Sant Sadurní, aquest any, s’ha decidit no pintar les cares de les persones blanques de negre, ja que és una pràctica considerada racista i discriminatòria. Per aquest motiu, l’assistència del rei Baltasar queda subjecte a les persones voluntàries que s’hi presentin.  Si no pot venir el rei negre, vindrà el blanc o el ros.